Начало > Новини > Съдържание
Основни характеристики на LED лампи
Apr 24, 2017

Флуоресцентната лампа на всеки край на нишката, тръбата на лампата, напълнена със следи от аргон и тънки живачни пари, тръбата вътре в стената, покрита с флуоресцентен прах, две-две нишки между газопроводящия за излъчване на ултравиолетова светлина, така че флуоресцентното Прахът излъчва мека видима светлина.

Работа с флуоресцентни лампи Характеристики: Лампата започва да запалва високо напрежение, нормалната луминесценция позволява само да премине малък ток, когато лампата в двата края на напрежението е под електрозахранването.

Флуоресцентните тръби са снабдени с нажежаема жичка, стената на стъклената тръба, покрита с равномерен тънък флуоресцентен прах, тръбата е вакуумна вакуумна степен 10-3-10-4 mm Hg, напълнена с малко количество инертен газ, но също така е инжектирана в Следа от течен живак. Индуктивен баласт е сърцевина на индуктивност, природата на индуктивността е, когато намотка в текущите промени, онлайн кръг ще доведе до промяна на потока, в резултат на индукция електродвижеща сила, посоката на тока в противоречие с посоката, като по този начин възпрепятства Текущата промяна.

Свързани новини